Agenda – vergadering 19 september 2023

Geplaatst op

in

,

Op dinsdagavond 19 september 2023 staat van 19.00 uur tot 21.30 uur de maandelijkse vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein gepland.

Datum:19 september 2023
Tijd:19.00 uur – 21.30 uur
Locatie:Gemeentehuis Capelle aan den IJssel
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Inhoudelijke onderwerpen
  • GGZ: informatie vanuit de gemeente over de Geestelijke Gezondheidszorg
  • Communicatie:
   • Activiteiten kalender
   • Terugblik op open dag gemeentehuis
   • Nieuwe flyer
  • Welke signalen zijn opgepakt?
 4. Vanuit de gemeente
  • Terugkoppeling advies Langer Thuis/Thuis in Capelle
  • Adviesaanvraag regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling (proces)
 5. Ter kennisname
 6. Notulen en Actielijst
  • Goedkeuren van notulen 20 juni 2023 (tekstueel en n.a.v.)
  • Opschonen actielijst
 7. Rondvraag openbaar deel vergadering
 8. Besloten deel vergadering
 9. Rondvraag besloten deel vergadering

Agendapunten t.b.v. ASD-vergadering 17 oktober 2023 voor 4 oktober 2023 doorgeven aan de secretaris, via:

secretariaat@adviesraadcapelle.nl