Werkgroepen

De leden van de Adviesraad participeren in de volgende, op de inhoud gerichte, werkgroepen:

  • Participatie (samengevoegde werkgroepen Armoede & schulden en Werk & inkomen);
  • Jeugd & Jongeren;
  • Maatschappelijk Ondersteuning & Gezondheid;
  • Toegankelijkheid & Mobiliteit;
  • Communicatie.

Tijdelijke themagroepen die zich bezighouden met aandachtsgebieden die een relatie hebben met meerdere werkgroepen:

  • Eenzaamheid;
  • Mensen met chronische multi-problematiek;
  • Wonen en leefomgeving;
  • Gevolgen van de coronacrisis;
  • Duidelijke taal gelinkt aan toegankelijkheid.
Een diverse groep mensen om de verschillende inwoners binnen Capelle aan den IJssel te representeren

Leden zijn in één of meerdere werkgroepen actief. De werkgroepen werken aan de hand van jaarplannen waarin de aandachtspunten en taakverdeling van de werkgroep worden beschreven. In de jaarplannen worden ook de doelgroepen, betrokken organisaties en betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente genoemd.