Sport- en beweegnota 2024-2027

Geplaatst op

in

,

In het huidige coalitieakkoord Voor vandaag en morgen 2022 – 2026 staat dat sport van groot belang is voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van alle Capellenaren. Het college wil blijven investeren in het stimuleren van sport en beweging door alle Capellenaren van jong tot oud met bijzondere aandacht voor Capellenaren met een beperking.

Onze belangrijkste aandachtspunten bij de Nota Sport en bewegen:

  • De nadruk ligt vooral op de doelgroepen 16 – 29 jaar en 65 jaar en ouder. We missen aandacht voor de leeftijdsgroep ertussenin.
  • Concretiseer de plannen voor de inclusiviteit rondom sport- en bewegen. Verbeter de toegankelijkheid van de sportclubs en -accommodaties.
  • Herintroduceer het ‘schoolzwemmen’ en start een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan.
  • Creëer meer buitenspeel- en -beweegmogelijkheden voor kinderen in de wijken.

Bijlage: