Agenda – vergadering 21 mei 2024

Geplaatst op

in

,

Op dinsdagavond 21 mei 2024 staat van 19.00 uur tot 21.00 uur de maandelijkse vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein gepland.

Datum:21 mei 2024
Tijd:19.00 uur – 21.00 uur
Locatie:Gemeentehuis Capelle aan den IJssel
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Inhoudelijke onderwerpen
  • Nieuw beleidsplan schulddienstverlening: Informatie over de schulddienstverlening van afgelopen jaren en het beleidstraject (ter voorbereiding op een formele adviesvraag later dit jaar)
  • Samen 010: Een organisatie in de regio Rotterdam met allerlei vrijwilligersprojecten rondom zorg, armoede en sociaal isolement
  • Jongerenraad Capelle a/d IJssel
  • Communicatie
  • Welke signalen zijn opgepakt?
 4. Vanuit de gemeente
  • Jaarplanning (bijlage 4.1)
  • Beleidswijzigingen Wmo: Op dinsdag 28 mei 2024 om 10:30u zal Josmie Broeren digitaal aansluiten bij de werkgroep MO&G voor een toelichting hierop (ook leden vanuit andere werkgroepen zijn hiervoor uitgenodigd)
  • Reactie op het ongevraagd advies cliëntenparticipatie bij de Participatiewet (bijlage 4.3)
 5. Ter kennisname
  • Terugblik op de gezamenlijke bijeenkomst met de ASD van Krimpen aan den IJssel van 13 mei.
  • Overleg met de DB’s van Zuidplas en Krimpen aan den IJssel vindt plaats bij Welzijn Capelle. Op donderdag 30 mei om 20.00 uur. Leden zijn welkom bij het openbare gedeelte.
  • Kennismakingsbezoek bij ASD Nissewaard (bijlage 5.3.1 en bijlage 5.3.2)
 6. Notulen en Actielijst
  • Goedkeuren van notulen 16 april 2024 (tekstueel en n.a.v.)
  • Opschonen actielijst
 7. Rondvraag openbaar deel vergadering
 8. Besloten deel vergadering
 9. Rondvraag besloten deel vergadering

Agendapunten t.b.v. ASD-vergadering 18 juni 2024 voor 5 juni 2024 doorgeven aan de secretaris, via:

secretariaat@adviesraadcapelle.nl