Nieuwste wijkwinkel in Reviusrondeel

Geplaatst op

in

Wijkwinkel Reviusrondeel is de nieuwste wijkwinkel in Capelle en is sinds een half jaar open. De gemeente heeft wijkwinkels in Middelwatering, Oostgaarde, Schenkel en Schollevaar. Je kunt bij de wijkwinkels terecht met vragen over huur, verzekeringen, energie, telefonie of belastingen. Voor gratis advies of hulp. 

De wijkwinkel heeft nu al de bijnaam ‘De Knik’. Om als inwoner gratis gebruik te kunnen maken van de wijkwinkel geldt er een inkomensgrens. Deze bedraagt voor alleenstaanden op jaarbasis maximaal € 32.000 bruto en voor gehuwden maximaal € 41.000 per jaar. Erik Brandhorst, een van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein, bemant de winkel als vrijwilliger op elke woensdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur. Hij vertelt graag wat hij voor je kan betekenen.

Liefde voor de medemens

Erik: “Ik kan vanuit de wijkwinkel van alles en nog wat regelen voor mensen die om hulp vragen. Ik kan zorgen voor een tolk om de communicatie te vergemakkelijken. Ik kan mensen doorsturen om hun administratie te ordenen. Ik kan ook mensen doorsturen naar de juridische afdeling en ik kan mensen aanmelden voor schuldhulpverlening. Maar ook kan ik om mensen te helpen een aanvraag doen voor de kleding/meubelbank, de voedselbank of het jeugdfonds sport en cultuur. Ook ga ik binnenkort een dagdeel inplannen om mensen thuis te bezoeken die om wat voor reden dan ook niet naar de wijkwinkel kunnen of willen komen.

Dit werk is bijzonder veelzijdig en je komt allerlei soorten mensen tegen en soms vereist het enige diplomatie om goed tot de kern van de zaak te komen. Maar gelukkig lukt dit toch steeds weer. En daar draait het om voor mij: je medemens helpen uit liefde.

Hulp voor minima

Ik vecht dus voor mensen aan de onderkant van de samenleving en dat deed mij denken. Misschien kan ik naast de werkzaamheden die ik direct voor de mensen doe ook wel iets beleidsmatig betekenen. En daar komt de adviesraad dus om de hoek kijken. De adviesraad geeft mij de mogelijkheid om samen met collega’s de gemeente te adviseren, gevraagd of ongevraagd, aangaande beleidsmatige plannen voor de minima. Ik zie natuurlijk als geen ander wat er leeft op het minimaniveau en dit wil ik toepassen in adviezen naar de gemeente toe. Wij worden door de gemeente serieus genomen en dat doet me goed. En als mijn werk ook maar voor een paar procent bijdraagt aan verlichting voor de minima is mijn missie geslaagd.”

Wijkwinkel ‘De Knik’
Reviusrondeel 165
Capelle aan den IJssel

Openingstijden
Woensdag 9.00 uur – 12.00 uur

Kijk voor meer informatie op https://www.welzijncapelle.nl/ondersteuning-advies/wijkwinkel/.