Agenda – vergadering 21 november 2023

Geplaatst op

in

,

Op dinsdagavond 21 november 2023 staat van 19.00 uur tot 21.30 uur de maandelijkse vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein gepland.

Datum:21 november 2023
Tijd:19.00 uur – 21.30 uur
Locatie:Pop- & Cultuurpodium CAPSLOC, Pelikaanweg 3, 2903 ER Capelle aan den IJssel
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Inhoudelijke onderwerpen
  • Platform Rouw, Zingeving en Verlies
  • Bijeenkomst SOS samen voor alle kinderen op 1 november jl., georganiseerd door de gemeente Capelle
  • Hervormingsagenda Jeugd 2023 – 2028 (bijlage 3.3.1 en bijlage 3.3.2)
  • Werkgroep Participatie – aandachtpunten komende tijd
  • Communicatie
  • Welke signalen zijn opgepakt?
 4. Vanuit de gemeente
  • Reactie op het advies op de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (bijlage 4.1)
  • Jaarplanning
 5. Ter kennisname
  • Antwoordbrieven hoogwaardig handhaven en re-integratieverordening (bijlage 5.1.1 en bijlage 5.1.2)
  • Beleidsregels energietoeslag 2023 definitief + antwoord op meegegeven advies (bijlage 5.2.1)
  • Stand van zaken betreffende mogelijke gezamenlijke bijeenkomst met leden van de adviesraad Krimpen aan den IJssel
 6. Notulen en Actielijst
  • Goedkeuren van notulen 17 oktober 2023 (tekstueel en n.a.v.)
  • Opschonen actielijst
 7. Rondvraag openbaar deel vergadering
 8. Besloten deel vergadering
 9. Rondvraag besloten deel vergadering

Agendapunten t.b.v. ASD-vergadering 19 december 2023 voor 6 december 2023 doorgeven aan de secretaris, via:

secretariaat@adviesraadcapelle.nl