Agenda – vergadering 20 juni 2023

Geplaatst op

in

,

Op dinsdagavond 20 juni 2023 staat van 19.00 uur tot 21.30 uur de maandelijkse vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein gepland.

Datum:20 juni 2023
Tijd:19.00 uur – 21.30 uur
Locatie:Gemeentehuis Capelle aan den IJssel
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Inhoudelijke onderwerpen
  • Stadsvisie; raakvlakken met leefomgeving en Sociaal Domein
  • Korte informatie over de Omgevingswet door Max van Gils (Strategisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling gemeente Capelle aan den IJssel)
  • Communicatie: prioriteiten in te ondernemen acties (bijlage 3.3.1 en bijlage 3.3.2)
  • Welke signalen zijn opgepakt?
 4. Vanuit de gemeente
  • Reactie op adviesvraag Re-integratieverordening Participatiewet 2023 (bijlage 4.1)
  • Adviesaanvraag Langer Thuis
 5. Ter kennisname
  • Advies Hoogwaardig Handhaven (bijlage 5.1)
  • Nadere regels Participatiewet
  • Inwonersperspectief Integraal Zorg Akkoord Samenwerking
  • Ombuigingsmaatregelen Wmo
 6. Notulen en Actielijst
  • Goedkeuren van notulen 23 mei 2023 (tekstueel en n.a.v.)
  • Opschonen actielijst
 7. Rondvraag openbaar deel vergadering
 8. Besloten deel vergadering
 9. Rondvraag besloten deel vergadering

Agendapunten t.b.v. ASD-vergadering 19 september 2023 voor 6 september 2023 doorgeven aan de secretaris, via:

secretariaat@adviesraadcapelle.nl