Agenda – vergadering 20 februari 2024

Geplaatst op

in

,

Op dinsdagavond 20 februari 2024 staat van 19.00 uur tot 21.00 uur de maandelijkse vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein gepland.

Datum:20 februari 2024
Tijd:19.00 uur – 21.00 uur
Locatie:Gemeentehuis Capelle aan den IJssel
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Inhoudelijke onderwerpen
  • Nota bewegen en sport
  • Jaarverslag 2023 vaststellen
  • Jaarplan werkgroep Toegankelijkheid en mobiliteit
  • Verslag van het gesprek met wethouders Wilson en Geissler
  • Welke signalen zijn opgepakt?
 4. Vanuit de gemeente
 5. Ter kennisname
  • Voorstel inhoud gezamenlijke bijeenkomst met leden van de adviesraad Krimpen aan den IJssel
  • Verslag webinar leerlingvervoer
  • Vragen ASD n.a.v. ‘Pilot aanpak bankslapers’
 6. Notulen en Actielijst
  • Goedkeuren van notulen 16 januari 2024 (tekstueel en n.a.v.)
  • Opschonen actielijst
 7. Rondvraag openbaar deel vergadering
 8. Besloten deel vergadering
 9. Rondvraag besloten deel vergadering

Agendapunten t.b.v. ASD-vergadering 19 maart 2024 voor 5 maart 2024 doorgeven aan de secretaris, via:

secretariaat@adviesraadcapelle.nl