Agenda – vergadering 19 maart 2024

Geplaatst op

in

,

Op dinsdagavond 19 maart 2024 staat van 19.00 uur tot 21.00 uur de maandelijkse vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein gepland.

Datum:19 maart 2024
Tijd:19.00 uur – 21.00 uur
Locatie:Gemeentehuis Capelle aan den IJssel
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Inhoudelijke onderwerpen
  • Capelle in beweging: Samen naar een vitalere stad! Sport- en beweegnota Capelle aan den IJssel
  • Werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning & Gezondheid
  • Terugkoppeling Themater
  • Communicatie
  • Welke signalen zijn opgepakt?
 4. Vanuit de gemeente
 5. Ter kennisname
  • Voorstel inhoud gezamenlijke bijeenkomst met leden van de adviesraad Krimpen aan den IJssel
  • Verslag bijeenkomst ASD’s Capelle, Zuidplas en Krimpen van 7 maart 2024 (bijlage 5.2)
  • Verslag overleg kinderarmoede op 22 febrari 2024 met Marjan Korsten (bijlage 5.3)
  • Verslag bijeenkomst burgerparticipatie in IZA (bijlage 5.4)
 6. Notulen en Actielijst
  • Goedkeuren van notulen 20 februari 2024 (tekstueel en n.a.v.)
  • Opschonen actielijst
 7. Rondvraag openbaar deel vergadering
 8. Besloten deel vergadering
 9. Rondvraag besloten deel vergadering

Agendapunten t.b.v. ASD-vergadering 16 april 2024 voor 3 april 2024 doorgeven aan de secretaris, via:

secretariaat@adviesraadcapelle.nl