Agenda – vergadering 17 oktober 2023

Geplaatst op

in

,

Op dinsdagavond 17 oktober 2023 staat van 19.00 uur tot 21.30 uur de maandelijkse vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein gepland.

Datum:19 september 2023
Tijd:19.00 uur – 21.30 uur
Locatie:Gemeentehuis Capelle aan den IJssel
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Inhoudelijke onderwerpen
  • Plannen werkgroep Toegankelijkheid & Mobiliteit
  • Nadere regels Participatiewet
  • Communicatie:
   • Activiteiten kalender
   • Thema ‘november’ op website
  • Welke signalen zijn opgepakt?
 4. Vanuit de gemeente
  • Beleidsregels energietoeslag 2023
  • Jaarplanning (bijlage 4.2)
 5. Ter kennisname
  • Reactie advies Langer Thuis/Thuis in Capelle (bijlage 5.1)
  • Advies regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling (bijlage 5.2)
  • Bijeenkomst Samen voor alle kinderen (kinderarmoede) Secretariaat op 1 november 2023 (bijlage 5.3)
  • Advertentie informatiekrant ‘Samen zorgen voor vandaag en Communicatie morgen in Capelle aan den IJssel’ (bijlage 5.4)
 6. Notulen en Actielijst
  • Goedkeuren van notulen 19 september 2023 (tekstueel en n.a.v.)
  • Opschonen actielijst
 7. Rondvraag openbaar deel vergadering
 8. Besloten deel vergadering
 9. Rondvraag besloten deel vergadering

Agendapunten t.b.v. ASD-vergadering 21 november 2023 voor 8 november 2023 doorgeven aan de secretaris, via:

secretariaat@adviesraadcapelle.nl